Bộ Luật Hình Sự

Bộ Luật Hình Sự

Tác giả
Thể loại Thư Viện Pháp Luật
Nhà xuất bản -
Năm xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lượt xem 77
Bạn đọc


Danh sách chương
  • Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;…

    Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều). Cấu trúc Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều thay đổi so với BLHS cũ.


    Nguồn:
    Sách liên quan