Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng

Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng

Tác giả
Thể loại Y Học - Sức Khỏe
Nhà xuất bản -
Năm xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lượt xem 106
Bạn đọc


Nam Khoa Nữ Khoa Trị Bệnh Nam Nữ Bá Chứng y lý rất cao minh, bệnh luận tinh tường, dược phương xác thực, tất cả phép chẩn trị đều áp dụng đạo lí âm dương ngũ hành mà đối chứng lập phương rất tinh kỹ và kì diệu. Đây là quyển sách quý giá thiết ư thực dụng.


Nguồn:
Sách liên quan